ביטוח לאומי

הגשת ערר וערעור

ערר

זכותו של כל מי שמגיש תביעה לגמלת סיעוד להגיש ערר על החלטת פקיד התביעות בעניין מידת התלות שנקבעה לו בפעילות היום יום והצורך בהשגחה.
את הערר אפשר להגיש רק על החלטות שנקבעו מיום 24.4.2009 ואילך.

את הערר, הכולל נימוקים לערעור, יש להגיש לסניף הביטוח הלאומי שבו טופלה התביעה בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לתובע ההודעה על החלטת פקיד התביעות.

ערעור

Tags: 

Subscribe to RSS - ביטוח לאומי