אפשרויות דיור

שיקולים בבחירת מעון

ההחלטה לבחור מוסד לטיפול ממושך אינה החלטה פשוטה וקלה, שכן יש לה משמעות מכריעה לגבי חייו של הזקן ולגבי משפחתו, מן הבחינה האישית, החברתית, הרפואית, הכלכלית ועוד. לכן יש לבחור את המוסד הרצוי ביותר, אשר עונה באופן המיטבי על צרכיו של הקשיש. לשם כך חשוב לבקר במוסד, להתרשם ממנהל המקום, ממראהו של המקום ומחוות הדעת של הדיירים המתגוררים בו. עוד חשוב לנסות ולשאוב ידיעות על המוניטין והשם של המעון; אם מדובר במעון שהינו חלק מרשת מקומית או ארצית, יש ללקט מידע גם לגבי המוניטין של הרשת בכללותה.

Tags: 

הליך הקבלה

תקנות קובעות מנגנון מפורט לצורך קבלת דיירים למעון. מנגנון זה קובע מיהם הגורמים המקצועיים אשר בסמכותם להחליט האם לקבל דייר למעון ומה צריכים להיות שיקוליהם של אותם גורמים. 

ראשית קובעות התקנות כי למעון יתקבלו רק זקנים עצמאיים או תשושים; זקן סיעודי לא יתקבל למעון, אלא למחלקה הסיעודית שבו. 

Tags: 

מימון המעון

כלל, עלות מימון השהות במעון לעצמאיים ותשושים חלה על האדם ועל משפחתו. יחד עם זאת, בכפוף למבחני נזקקות וליכולות הזקן ובני משפחתו, משרד הרווחה משתתף בעלות מימון השהות של הזקן במעון. אלו הם הכללים לפיהם תחושב השתתפותם הכספית של הזקן ו/או של בני משפחתו, במקרה בו המחלקה לשירותים חברתיים החליטה על השמת הזקן במעון: 

Tags: 

הפנייה למעון

ישנן שתי אפשרויות להסדיר את המגורים במעון לעצמאיים ולתשושים: האחת, באמצעות פנייה ישירה ועצמאית למעון על-ידי הזקן או בני משפחתו; השנייה, באמצעות השמה במעון המתבצעת על-ידי המחלקה לשירותים חברתיים שבמקום מגוריו של הזקן. הכללים המפורטים להלן נקבעו בהוראה 4.8 לתקנון העבודה הסוציאלית (תע''ס) אשר מפורסם באתר משרד הרווחה. ושהתקין מנכ''ל משרד והרווחה. 

Tags: 

רקע כללי

כיום ניתן למצוא במדינת ישראל קשת רחבה ומגוונת של אפשרויות דיור הזמינות עבור האוכלוסייה המבוגרת: בתי-אבות, דיור מוגן, מוסדות סיעודיים ושיקומיים, מרכזי יום, שכונות תומכות, כפרי גמלאים ועוד. היצירתיות בתחום זה היא רבה, ומגוון האפשרויות הפתוחות בפני האוכלוסייה המבוגרת הולך ומתפתח עם הזמן. נפרט מהן אפשרויות הדיור הנפוצות ביותר כיום. בשל המגוון הרב הקיים בתחום זה, מדובר ברשימה חלקית בלבד ובלתי ממצה.

Tags: 

Subscribe to RSS - אפשרויות דיור