תנאי זכאות

תנאי זכאות לגמלת סיעוד 

ישנם חמישה תנאים הדרושים לקביעת זכאות המבוטח לגמלת סיעוד:

התנאי הראשון: המבוטח הוא תושב/ת ישראל שהגיע לגיל הפרישה.

התנאי השני: הכנסות המבוטח אינן עולות על הסכומים הבאים:

  סכום הכנסה חודשי (מעודכן ל- 01.01.2015) סכום הגמלה
יחיד עד 9,260 ש"ח גמלה מלאה
יחיד מעל 9,260 עד 13,890 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%
זוג עד 13,890 ש"ח גמלה מלאה
זוג מעל 13,890 עד 20,835 ש"ח גמלה מופחתת בשיעור של 50%

לתשומת הלב, קצבה חודשית בשל רדיפות הנאצים, לא תילקח בחשבון כהכנסה.

התנאי השלישי: המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים (לנכה שנפגע בעבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה (המקבל גמלה כזאת יבחר בינה ובין גמלת הסיעוד שעל פי חוק ביטוח סיעוד).

התנאי הרביעי: המבוטח גר בביתו, לא במוסד.

מי שנמצא במוסד סיעודי או בבית אבות (מוסדות החייבים ברישוי של משרד הבריאות או משרד הרווחה) לא יהיה זכאי לגמלה.

ואולם מקבל גמלת סיעוד שמאושפז בבית חולים כללי, יהיה זכאי לגמלה במהלך 14 הימים הראשונים לאשפוז.

התנאי החמישי: המבוטח נמצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכדומה), או הוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו.

לאחר שתתקבל התביעה לגמלת סיעוד בסניף הביטוח הלאומי, ויימצא שהמבוטח עונה על התנאים המפורטים בסעיפים 1-4, יישלח לביתו איש מקצוע (אחות או פיזיוטרפיסט) , כדי לקבוע את מידת תלותו בעזרת הזולת, או את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה.

על פי תוצאות הבדיקה של האח/ות יחליט הביטוח הלאומי אם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד, ויקבע את שיעור גמלת הסיעוד שהוא זכאי לה ואת תקופת הזכאות.

אם המבוטח אינו עונה על חמשת התנאים המפורטים למעלה, יודיע לו הביטוח הלאומי בכתב, שתביעתו לגמלת סיעוד נדחתה, והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה הזאת.

תקופת הזכאות

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית. במקרים שבהם נקבעה זכאות לצמיתות, רשאי הביטוח הלאומי לבדוק את מצבו של המבוטח, ואת שיעור הגמלה המגיעה לו.

אם החמיר מצבו של המבוטח, הוא ומשפחתו רשאים לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולבקש בדיקה מחודשת.

לבדיקת הזכאות לגמלת סיעוד לחץ כאן.

Tags: