בדיקת התפקוד

גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל  בתפקוד שלו, ולא בגלל גילו או מחלה שיש לו. הגמלה ניתנת למי שהביטוח הלאומי קובע שהוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, שהן: הליכה בבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, טיפול בהפרשות; או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר, כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.

כדי לקבוע את מידת התלות שלך באדם אחר, בביצוע פעולות היום יום הבסיסיות, יבקר מעריך מטעם הביטוח הלאומי בביתך ויבדוק את יכולת התפקוד שלך. המעריך יתאם את הביקור אתך או עם איש הקשר שלך.

הבהרה בנושא בדיקת התפקוד

כדי להעריך את תפקודו של מי שתובע גמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, ואת מידת תלותו בעזרת הזולת, שולח הביטוח הלאומי לבית התובע אנשי מקצוע, אחות או פיזיוטרפיסט, שבודקים אותו בביתו.

במקרים הבאים בלבד לא יבצע הביטוח הלאומי את בדיקת התפקוד בבית התובע:

  • תובע גמלת סיעוד, שהביטוח הלאומי קבע, שמצבו הבריאות קיצוני, ומעיד על רמת תלות מוחלטת שלו בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום (להתהלך בבית, להתלבש, לאכול, להתרחץ ולטפל בהפרשות), או שהוא זקוק להשגחה מתמדת) -  הביטוח הלאומי מבצע את הערכת התפקוד על סמך מסמכים רפואיים, שהתובע צירף אל התביעה, ללא צורך בבדיקת התובע בביתו.
     
  • תובע גמלת סיעוד בן 90 ומעלה, יוכל לבחור בביצוע הערכה התפקוד על ידי רופא מומחה בגריאטריה, שיעשה את ההערכה במסגרת עבודתו במוסד ציבורי. הבדיקה ממומנת על ידי הביטוח הלאומי.   

תהליך הבדיקה

בתחילת הביקור יסביר המעריך לך ולאדם שביקשת להיות נוכח בזמן הביקור, על תהליך הבדיקה. המעריך יענה על שאלותיכם, וירשום את עיקרי הדברים שישמע ממך ומבני משפחתך.

שיתוף הפעולה שלך יאפשר לבצע את ההערכה בצורה הטובה ביותר. עם זאת, זכותך לבקש להפסיק את הביקור בכל שלב.   

היכרות ואיסוף מידע

כדי להכיר אותך טוב יותר, ישאל אותך המעריך כמה שאלות, וישמע ממך וממי שנוכח בביקור על האופן שבו אתה מתפקד בדרך כלל.

המעריך יצפה בך ובסביבת מגוריך. תתבקש להציג את העזרים שבהם אתה משתמש, את התרופות שאתה נוטל, ומסמכים רפואיים שנמצאים ברשותך. כל מידע שיימסר הוא חשוב ורלבנטי להערכת תפקודך.

בדיקה מעשית.

במידת הצורך, כאשר המעריך לא יוכל לקבוע, על סמך מה שראה ושמע, את אופן יכולתך לבצע פעולות הקשורות לתפקוד היומיומי שלך, הוא יבקש ממך להדגים חלק מהן: הלבשת בגד על בגד, רחיצת ידיים, חימום מנת מזון והגשתו. ההדגמה תיעשה בהסכמתך, באופן מתחשב, תוך הקפדה מלאה על הפרטיות שלך. אם תזדקק לעזרה, המעריך יעזור לך. לא תתבקש לעשות שום פעולה שעלולה לסכן אותך.

סיכום הביקור

המעריך יסכם אתך ועם הנוכחים את הביקור, וישאיר לך דף הסבר והמלצות.

המשך הטיפול בתביעה

המעריך יעביר למוסד לביטוח לאומי את ממצאיו בעקבות הביקור אצלך. בביטוח הלאומי יחליטו בתביעתך בתוך כשבועים ממועד הביקור של המעריך אצלך, וישלחו לך תשובה לכתובת שמסרת בטופס התביעה לגמלת הסיעוד.

שאלות ותשובות:

מדוע הביטוח הלאומי אינו מסתפק במידע מטעם  רופא, כדי לתת גמלת סיעוד, ושולח מעריך לביקור, כדי לעשות בדיקת תפקוד?

על פי החוק גמלת סיעוד ניתנת למי שנמצא תלוי בעזרת הזולת במידה רבה ברוב פעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, או שהוא זקוק להשגחה של אדם אחר למניעת סכנה.

לכן כשרופא כותב מידע רפואי, הוא מדווח על אבחנות ותרופות, ואינו עושה בדיקת תפקוד, כפי שעושה ביטוח הלאומי.  על פי החוק בני 90 ומעלה בלבד יכולים לבחור בבדיקת תיפקוד שתיעשה על ידי רופא מומחה בגיריאטריה במסגרת עבודתו במוסד ציבורי, ולוותר על בדיקת מעריך מטעם הביטוח הלאומי. 

האם  מותר למעריך לבוא ללא תיאום מראש?

בדרך  כלל המעריך מתאחם את הביקור בבית התובע, ואולם במקרים מועטים, בגלל נסיבות מיוחדות, מונחה המעריך לבצע את הביקור ללא תיאום.

האם אפשר לבקש מעריך שדובר את שפת האדם שנבדק?

חשוב שהאדם שנבדק יבין את המדובר ואת מהלך הביקור, ויוכל לענות לשאלות שיישאל. לכן אנו משתדלים לשלוח מעריך הדובר את שפת האדם שנבדק, או מבקשים שיהיה נוכח בביקור בן משפחה שישמש כמתורגמן.

האם אפשר לדרוש תעודה מזהה ממעריך התפקוד?

המעריך מגיע עם תג, שבו רשום שמו הפרטי ואות ראשונה של שם משפחתו, ובנוסף רשום בתג גם קוד המעריך המופיע בביטוח הלאומי.

האם נוכחות של בן משפחה מותרת?

כן. היא בדרך כלל מאוד רצויה.  

האם יש התייחסות מיוחדת לאדם הסובל מבעיות זיכרון והתמצאות ?

כן. בהחלט. בשאלון של המעריך קיים פרק מיוחד המיועד לכך. במצבים אלה נדרשת נוכחות של בן משפחה, שיוכל לתת מידע משלים אודות האדם הנבדק, וללא נוכחותו הבדיקה נדחית.  

האם לבן המשפחה מותר להוסיף מידע במהלך הבדיקה ?

כן. המעריך יבקש לאפשר תחילה לאדם הנבדק לענות על השאלה, ובתום תשובתו יוכל בן המשפחה להלשלים מדיע, וגם יוכל לבקש מהמעריך לשמוע אותו ביחידות.

האם אפשר לדחות ביקור לאחר שמעריך תיאם אתי תאריך ושעה, ואיך להודיע?

אפשר לפנות למוקד הייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי ולבקש לדחות את הביקור, בטלפונים הבאים:

בעברית 6463400 - 02 , בערבית 6463401 - 02 , ברוסית  6463402 - 02 , באמהרית  6463403 -02 , באנגלית  6463404 - 02 , או למוקד הטלפוני הארצי 6050 * או 1222-6050 .

האם חייבים  לקום מהמיטה לצורך בדיקת התפקוד?

הביקור ייערך בישיבה ליד שולחן, אלא אם יש סיבה רפואית שלא מאפשרת לקום מהמיטה.

האם אצטרך להתפשט ולהתלבש?

לא. אין דרישה להתפשט. ייתכן ותצטרך ללבוש פרטי לבוש על הבגד שאותו אתה לובש.

האם יבקשו ממני להדגים ביצוע פעולות אינטימיות (כמו להתקלח או לשבת בשירותים על האסלה) ?

בשום אופן לא.

האם אתבקש להדגים פעולות אחרות?

רק במקרים שבהם המעריך לא יוכל להתרשם במהלך הביקור מיכולתך, או שהתיאור שלך ושל הנוכחים בביקור על התלות והקושי או העצמאות לא יתאימו למצבך הרפואי. במקרים אלה תתבקש להדגים אחת או יותר מהפעולות הבאות: רחיצת ידיים, לבישת בגד על בגד, חימום אוכל והגשתו לשולחן.

מה יקרה אם לא אסכים להדגים או לענות לשאלות?

זכותך להפסיק את הבדיקה בכל עת. במקרה זה ייתכן שלמעריך לא יהיה המידע הנדרש, ותצטרך לעבור בדיקה נוספת, כדי שהביטוח הלאומי יוכל להחליט בתביעתך.

אם המעריך בא רק לשעה, איך יוכל לדעת מה קורה אתי בדרך כלל?

המעריך יסתמך על עיון במידע הרפואי, על המידע שיימסר על ידך ובן המשפחה בנוגע לתפקודך בחיי היום יום ועל התרשמות במהלך הביקור.

איך אפשר לשאול שאלות או להתלונן בעקבות הביקור?

תוכל לפנות בכתב לסניף הביטוח הלאומי המטפל בתביעתך, או למוקד הטלפוני הארצי 6050 * או  12226050, או למוקד הייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי בטלפונים הבאים: בעברית 6463400, בערבית 6463401 - 02, ברוסית 6463402 - 02, באמהרית 6463403 - 02, באנגלית 6463404 - 02.

איך אפשר לברר בקשר להעסקת עובד זר?

אפשר לפנות לרשות ההגירה באמצעות המוקד הארצי של המחלקה 1700-707-147 (מענה אנושי בימים א' ו - ג' בין השעות 8:30 - 12:30).

 

Tags: