עזרה סיעודית

תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות

הקרן מממנת באופן קבוע טיפול סיעודי של תוספת שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת או התלוי בזולת במידה רבה ביותר.

האפיק ממומן ע"י ועידת התביעות ומדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר.

זכאי לקבלת הסיוע מי שעונה לקריטריונים הבאים (במצטבר):

  • מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה ושעברו את התקופה בגטאות, מחנות ריכוז או במסתור, תוך סיכון חיים או שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית כמו רומניה, בולגריה, צרפת, איטליה, לוב, טוניס, הולנד והונגריה וסבלו מרדיפות הנאצים. וכן מי שברחו משטח הכיבוש: מגרמניה אחרי 1933, מאוסטריה אחרי 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה וכיבוש עד ליום 8.5.1945.

  • נפגע השואה, סיעודי, תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היומיום , והוגדר ע"י המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בשיעור 150% או 168% כשירותים באמצעות ספקי סיעוד , או זכאי לקצבת שר"מ (שירותים מיוחדים) בהיקף 105% או 175% או זכאי לשעות "עזרה לזולת" מטעם משרד הביטחון בהיקף 66 שעות חודשיות לפחות.             

לתשומת לבכם,
 לאור הדרישות של הגורמים המממנים המשתנות מעת לעת בקריטריונים לקבלת סיוע, להלן עדכון נכון ליום 03/04/2013

- ניצולים אשר יקבלו אישור זמני ל-6 שבועות ויתבקשו להגיש בקשה לפיצויים לועידת התביעות, עליהם למלא את טופס התביעה לפיצויים מועידת התביעות. להורדת הטופס לחצו כאן.

את הטופס יש למלא באנגלית, גרמנית או צרפתית בלבד ולאמת את החתימה בסופו.

את הטופס יש להגיש בתוך 6 שבועות מקבלת האישור הזמני מהקרן לועידת התביעות ולשלוח את אישור ההגשה לפקס שמספרו 03-6320028 או באמצעות הדוא"ל - info@k-shoa.org
 
-להסבר בשפה העברית - לחץ כאן
-להסבר בשפה הרוסית - לחץ כאן
 
לתשומת לב, מקבלי גמלת סיעוד בכסף מהמוסד לביטוח לאומי -

 כפי שפורסם בעבר, החל מה-01/01/2015 ניצולי שואה המקבלים גמלה בכסף מהביטוח הלאומי יקבלו גם את תוספת 9 השעות כגמלה בכסף ע"י ועידת התביעות.
הפנייה תעשה ישירות לועידת התביעות בטלפון  03-5194400.

 
דגשים מיוחדים
 - יש לוודא כי האישור הניתן מהמוסד לביטוח לאומי חתום.

 - יש לצרף לבקשה אישור המעיד על הכרה בניצולות מהגורמים המוסמכים:

  • קרן סעיף 2, חוק קצבת הגטאות, קרן הסיוע (פיצוי חד פעמי), הקרן לעובדי כפיה - ניתן לקבל מידע באמצעות ועידת התביעות בטלפון: 03-5194401

  • נכי רדיפות הנאצים, חוק ההסדרים, יוצאי מחנות וגטאות - ניתן לקבל מידע באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651

  • רנטה מרשויות הפיצויים הגרמניות (BEG) - באמצעות מחלקת מידע בטלפון: 03-6234100

Tags: