הקרן לרווחה לנפגעי השואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי שואה.

הקרן נוסדה בשנת 1994 בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה ובשיתוף ועידת התביעות ,במטרה לסייע לניצולי השואה שניצלו מן התופת הנוראית אך לא הצליחו להשתקם.  היום, בגיל מבוגר, הם מתקשים לנהל אורח חיים תקין בכוחות עצמם. לחלקם אין האמצעים הדרושים לרכישת מוצרים בסיסים החיוניים למחייתם. המימון העיקרי של הקרן מגיע מועידת התביעות ומשרד האוצר.

ניצולי השואה סובלים מבעיות ייחודיות, שהן תולדה ישירה של השואה, בעיות המלוות אותם כל היום והלילה, מפרות את שלוותם, ומתעצמות עם השנים. מדובר בבעיות פיזיות, בריאותיות, מצוקות נפשיות או חרדות והגרוע מכל בדידות והעדר רשתות תמיכה משפחתיות וחברתיות, כאלו שיכולות היו להמתיק ולו במעט את חייהם הקשים.

העמותה שמה לעצמה למטרה לפעול ככל שבידה לרווחת נפגעי שואה בישראל הזקוקים לעזרה פרטנית ולשמר את נושא רווחתם של ניצולי השואה ככלל, על סדר היום הציבורי. לצורך זה פועלת העמותה לגיוס כספים ומשאבים ממקורות שונות המחולקים לניצולים באמצעות תכניות הסיוע השונות. המימון העיקרי של הקרן מגיע מועידת התביעות ,מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר, ותורמים.

הקרן מנוהלת על ידי הנהלה ציבורית הפועלת בהתנדבות ורוב חבריה הם ניצולי שואה המכירים היטב את צרכי הניצולים ומצבם העכשווי.

כל בקשה לסיוע המופנית לקרן מטופלת על ידי צוות מקצועי הבקי בתחומו. האישור סופי לתקינות כל בקשה המוגשת לקרן ניתן על ידי ועדה של ניצולי שואה מתנדבים.

שירותי רווחה עבור נפגעי רדיפות הנאצים נתמכים באמצעות מענקי ועידת התביעות.

Tags: