טיפולי שיניים

טיפולי שיניים באמצעות רופאים מתנדבים

הקרן, ביוזמת ההסתדרות לרפואת שיניים בראשות דר' י.חן מפנה לקבלת טיפולי שיניים הניתנים ע"י רופאי שיניים מתנדבים מטעם ההסתדרות .

הטיפולים כוללים טיפול משמר כגון: סתימה, עקירה, טיפול שורש – ללא תשלום. טיפול שיקומי/פרותטי-עבודת רופא השיניים ללא תשלום, המטופל משלם את עלות החומרים והמעבדה.

השירות ניתן לניצולי השואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 8,812 ₪ לפי הגדרת הנצרך על פי הרשות לזכויות ניצולי שואה במשרד האוצר.

Tags: