ניצולי שואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא עמותה שהוקמה על ידי ניצולי שואה עבור ניצולי שואה.

תוספת 9 שעות סיעוד שבועיות

הקרן מממנת באופן קבוע טיפול סיעודי של תוספת שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בזולת או התלוי בזולת במידה רבה ביותר.

האפיק ממומן ע"י ועידת התביעות ומדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר.

זכאי לקבלת הסיוע מי שעונה לקריטריונים הבאים (במצטבר):

עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז (במימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר)

טיפולי שיניים באמצעות רופאים מתנדבים

הקרן, ביוזמת ההסתדרות לרפואת שיניים בראשות דר' י.חן מפנה לקבלת טיפולי שיניים הניתנים ע"י רופאי שיניים מתנדבים מטעם ההסתדרות .

הטיפולים כוללים טיפול משמר כגון: סתימה, עקירה, טיפול שורש – ללא תשלום. טיפול שיקומי/פרותטי-עבודת רופא השיניים ללא תשלום, המטופל משלם את עלות החומרים והמעבדה.

טיפול סוציאלי פרטני (במימון מדינת ישראל באמצעות הרשות לזכויות ניצולי השואה – משרד האוצר)

חיים בכבוד - שיפוץ בתי ניצולים