קצבת זקנה - מענק חימום

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה  ולמקבלי גמלת זקנה מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:

  • הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה; או שהוא קיבל קצבת נכות לפני שהתחיל לקבל את קצבת הזקנה, והוא ממשיך לקבל את קצבת הזקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה לו בעבר.
  • הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 553 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) , והוא משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

Tags: